Brasstimeradio nonstop 24 uur per dag 7 dagen in de week.

 Met uitzondering op die dagen en tijd dat er een programma geplant staat.

Brasstimeradio nonstop 24 hours a day 7 days a week.

With the exception of those days and times when a program is planned.