Brasstimeradio nonstop 24 uur per dag 7 dagen in de week.

 Met uitzondering op die dagen en tijd dat er een programma geplant staat.

Brasstimeradio nonstop 24 hours a day 7 days a week.

With the exception of those days and times when a program is planned.

 

Zondag 18.00 – 20.00 u

Leger des Heils tijd (muziek met een boodschap).                     

Gepresenteerd door: Klaas Groenwold

Of 2 uren nonstop

Voor als u een suggestie heeft voor dit programma,

vul dan het formulier hier beneden in.

Sunday 5 p.m. – 7 p.m.

Salvation Army Time (music with a message)                          

Presented by: Klaas Groenwold

Or 2 hours nonstop.

If you have any suggestion for this program,

please fill out the form below.


[wpforms id="1242"]

 

 

20.00 – 22.00 u

Concertsound:

Concertsound is een programma met opnames van concerten, 

die de afgelopen jaren zijn gemaakt door mij.

Om een voorbeeld te geven: 

                     Nieuwjaarsconcert van Brassband De Wâldsang Buitenpost.

                     Valentijnsconcert Brassband De Bazuin Oenkerk.

                     Nederlandse Brassband Kampioenschappen

                     Nieuwjaarsconcert Provinciale Brassband Groningen.

                     Survento Fanfare festival.

                     En vele diverse lokale festivals en concerten.

Gepresenteerd door: Klaas Groenwold.

Het programma wordt 1x per maand uit gezonden.

Voor als u een suggestie heeft voor dit programma!

Stuur dan een mailtje naar de studio.

 

 8 p.m. – 10 p.m. Concert Sound

A program in which live concert recordings,

that I made from recent years.

Presented by: Klaas Groenwold

This program wil be broadcasted ones a month.

To give an example: 

                         New Year's concert by Brassband De Wâldsang Buitenpost.

                          Valentine's concert Brassband De Bazuin Oenkerk.

                          Dutch Brass Band Championships.

                           New Year's Concert Provincial Brass Band Groningen.

                           Survento Fanfare festival.

                           And many diverse local festivals and concer

If you have any suggestion for this program,

please fill out the form below.

   

[wpforms id="1242"]

Donderdagavond 20:00 – 21:00

Brasstime

Vanaf 1 maart 2022 zal het programma te beluisteren zijn op dit internet radio station.

Is het programma dat in de 90er jaren is ontstaan bij de lokale omroep radio noord-oost Friesland.

Het doel was om de luisteraars uit de regio Noord-Oost Friesland kennis te laten maken met de muziek en de verenigingen uit deze regio.

In de begin jaren werdt het programma in het fries gepresenteerd, later werdt er over gegaan naar het nederlands.

Helaas zijn er in de afgelopen jaren opnames van het programma verloren gegaan, maar er blijft nog een redelijk groot archief over om uit te putten.

In het programma komen buiten de muziek ook live intervieuws aanbod die er de afgelopen jaren de revue hebben gepasseerd.

De opnames zijn geimplementeerd in mijn radio station, de opnames zijn iedere donderdagavond om 20.00u en de herhaling is op de zondagavond om 20.00u te beluisteren.

Voor als u een suggestie heeft voor dit programma!

Stuur dan een mailtje naar de studio.

 

Thursday evening 20:00 – 21:00

 

Brasstime

 

From March 1, 2022, the program can be heard on this internet radio station.

 

Is the program that originated in the 1990s at the local broadcaster radio North-East Friesland.

The aim was to introduce listeners from the North-East Friesland region to the music and associations from this region.

In the early years the program was presented in Frisian, later it was switched to Dutch.

Unfortunately, recordings of the program have been lost in recent years, but a fairly large archive remains to draw from.

In addition to the music, the program also includes live interviews that have been reviewed in recent years.

The recordings have been implemented in my radio station, 

the recordings are every Thursday evening at 20:00, 

and the repeat can be heard on Sunday evening at 20:00.

In case you have a suggestion for this program!

Send an email to the studio by filling in the form below

  [wpforms id="1242"]

Zondagavond 1x per maand om 20:00u

Het Programma New Releases,

Is een programma waar nieuwe CD/LP/MP3 opnamen zullen worden behandeld/gedraaid.

Dus het indeale programma voor promotie van uw CD/LP/MP3.

1x per maand zal ik de cd/lp op de zondagavond om 20.00u gaan draaien.
Voor meer informatie, neem gerust contact op met de studio.

At Sundayevening once a month at 08:00

The New Releases Program.

Is a program where new CD/LP/MP3 recordings will be handled/played

So the ideal program for promoting your CD/LP/MP3.

Once a month I will play the CD/LP on Sunday evenings at 08.00.

For more information, feel free to contact the studio.

[wpforms id="1242"]