Brasstimeradio nonstop 24 uur per dag 7 dagen in de week.

 Met uitzondering op die dagen en tijd dat er een programma geplant staat.

Brasstimeradio nonstop 24 hours a day 7 days a week.

With the exception of those days and times when a program is planned.

 

Zondag 11.00 – 13.00 u

Leger des Heils tijd (muziek met een boodschap).                     

Gepresenteerd door: Klaas Groenwold

Of 2 uren nonstop

Sunday 10:00 p.m. – 12:00 p.m.

Salvation Army Time (music with a message)                          

Presented by: Klaas Groenwold

Or 2 hours nonstop.

Playlist komende uitzending/next broadcast 

 

Start zondagavond tom 18:00 u

Concertsound:

Concertsound is een programma met opnames van concerten, 

die de afgelopen jaren zijn gemaakt door mij.

Om een voorbeeld te geven: 

        Nieuwjaarsconcert van Brassband De Wâldsang Buitenpost.

                     Valentijnsconcert Brassband De Bazuin Oenkerk.

                     Nederlandse Brassband Kampioenschappen

              Nieuwjaarsconcert Provinciale Brassband Groningen.

                     Survento Fanfare festival.

                     En vele diverse lokale festivals en concerten.

Voor als u een suggestie heeft voor dit programma!

Stuur dan een mailtje naar studio@brasstimeradio.nl

Playlist van de komende uitzending

 

 starting sunday evening at 17:00 h. 

Concert Sound

A program in which live concert recordings,

that I made from recent years.

Presented by: Klaas Groenwold

This program wil be broadcasted ones a month.

To give an example: 

          New Year's concert by Brassband De Wâldsang Buitenpost.

                  Valentine's concert Brassband De Bazuin Oenkerk.

                          Dutch Brass Band Championships.

                 New Year's Concert Provincial Brass Band Groningen.

                           Survento Fanfare festival.

                           And many diverse local festivals and concerts.

 

If you have any suggestion for this program,

please send a email to studio@brasstimeradio.nl

Playlist next broadcasting

Zondagavond 1x per maand om 20:00u

Het Programma New Releases,

Is een programma waar nieuwe CD/LP/MP3 opnamen zullen worden behandeld/gedraaid.

Dus het indeale programma voor promotie van uw CD/LP/MP3.

1x per maand zal ik de cd/lp op de zondagavond om 20.00u gaan draaien.
Voor meer informatie, neem gerust contact op met de studio.

At Sundayevening once a month at 08:00

The New Releases Program.

Is a program where new CD/LP/MP3 recordings will be handled/played

So the ideal program for promoting your CD/LP/MP3.

Once a month I will play the CD/LP on Sunday evenings at 08.00.

For more information, feel free to contact the studio.

[wpforms id="1242"]